GRATIS SEMINAR!

PLCnext OPC UA-innsikt 30. november – status og videre utvikling

Seminarets mål:

OPC UA-standarden for datautveksling utvides både når det gjelder tilgjengelig funksjonalitet og bruksområder, og dermed også bruken i industrien. Hovedmotivasjonen er at den skiller seg ut som det mest helhetlige alternativet for å ivareta sikkerhet og interoperabilitet, og derfor løpende vinner terreng som det foretrukne alternativet for automasjon, kontrollsystemer, IIoT og operativ teknologi (OT). Overgangen til en felles sikker standard er avgjørende for å gi etablere felles standarderd for kommunikasjon og grensesnitt. Formålet med seminaret er å gi eksisterende og potensielle brukere av PLCnext og OPC UA en oversikt og førstehånds innsikt i OPC UA og dens implementering i PLCnext og videre utvikling.

Tid: Torsdag 30. november - påmelding 8:30 til 9 - program 9 til 11 - lunsj 11 til 12.

Sted: Phoenix Contact AS, Strømsveien 344

 

Agenda

Emner OPC UA 09.00 - 11.00:

 • Enhets- og oppdateringsadministrasjon basert på OPC UA -Part 100, -GDS, og inkludert sertifikathåndtering.

 • Horisontal kommunikasjon basert på OPC UA Client/Server

 • Datainnsamling som ligner på MQTT spesielt for IIoT: OPC UA Pub/SUB

 • En felles sikkerhetsprotokoll: OPC UA Safety

 • Vilt i sikkerhetsmekanismer for OPC UA

 • Sanntidskommunikasjon på arkivert nivå mellom enheter: FLC/FX basert på TSN

 • Sammenligning med alternative protokoller for de ulike funksjonene.

 

Etter lunsj – 12 til 16

 • Åpen agenda for diskusjoner og individuelle møter:
 • OPC UA i sammenheng med PLCnext
 • OPC UA standardisering
 • OPC UA og DaUM i sammenheng med sikkerhet, kapitalforvaltning og orkestrering

 

Foredragsholder: 

Dr. Andreas Würger Technology manager OPC UA and Digital Twin PHOENIX CONTACT Electronics GmbH

Dr. Andreas Würger
Technology manager OPC UA and Digital Twin
PHOENIX CONTACT Electronics GmbH

Dr. Andreas Würger har kombinert studier og praktisk arbeid innen industriell automasjon siden han startet som elektrikerlærling hos MARS GmbH i 2008, via bachelor- og mastergrad i automasjonsteknologi kombinert med elevlærling. Fra 2017 til 2020 jobbet Andreas som forskningsassistent ved Hannover University of Applied Sciences and Arts parallelt med en doktorgradsavhandling ved Helmut Schmidt University i Hamburg. Ph.d.-avhandlingen tok for seg hvordan konstruksjon av tekniske energistyringsløsninger i automasjonssystemer kan effektiviseres og hvordan produksjonsanlegg kan modelleres fra et energiperspektiv og kartlegges og representeres med en standardisert OPC UA informasjonsmodell. Siden mai 2020 har Andreas vært ansatt i PHOENIX CONTACT Electronics GmbH, først med ansvar for infrastrukturapplikasjoner. Siden mai 2023 er han teknologiansvarlig for OPC UA og digital tvilling for PLCnext-økosystemet.

 

Registrer din deltakelse nå: